OVK-besiktning i Landskrona: Säkerställ en frisk inomhusmiljö

15 maj 2024
Maja Lindberg

editorial

I den pittoreska staden Landskrona, belägen vid Öresunds kust, är det inte bara det historiska arvet och det maritima läget som lockar uppmärksamhet. För fastighetsägare och boende är frågan om en sund inomhusmiljö av stor vikt. Obligatoriska ventilationskontroller, även kända som OVK, är ett krav för att försäkra att inomhusmiljön i bostäder och offentliga byggnader upprätthåller en hög standard. Denna artikel tar en närmare titt på OVK-besiktning i Landskrona, vikten av regelbunden kontroll och hur du kan gå tillväga för att säkerställa att din fastighet är i toppskick.

Vad är OVK och varför behövs den?

Obligatorisk ventilationskontroll, förkortat OVK, är en återkommande lagstadgad inspektion av ventilationssystem i byggnader. Syftet med dessa kontroller är att säkerställa att inomhusmiljön är hälsosam och att ventilationssystemet fungerar som det ska. Inte minst är det en fråga om energibesparing, då ett väl fungerande system bidrar till lägre energiförbrukning. I Landskrona, som i resten av Sverige, är det fastighetsägarnas ansvar att se till att OVK utförs med jämna mellanrum. Kontrollerna måste genomföras av certifierade kontrollanter och resultera i ett intyg som bekräftar att byggnaden möter de ventilationstekniska kraven.

ovk landskrona

När och hur ofta bör OVK utföras?

Tidpunkten och frekvensen för när en OVK ska utföras varierar beroende på byggnadens typ och storlek, samt när den senaste kontrollen utfördes. Generellt ska en första OVK utföras inom två år från det att en ny ventilationsanläggning tagits i bruk. Efter det krävs regelbundna kontroller vanligtvis vart tredje till sjätte år. För vissa typer av byggnader, som industrier och vissa flerfamiljshus, kan kraven vara strängare. Det är viktigt för fastighetsägare i Landskrona att ha koll på dessa intervaller och att boka in en certifierad kontrollant i god tid. Att missa en OVK kan leda till sanktioner från kommunen, men framför allt ökar risken för en försämrad inomhusmiljö.

Vilka är fördelarna med att utföra OVK regelbundet?

Genom att regelbundet utföra OVK säkerställs det att inomhusmiljön är hälsosam för de som vistas i byggnaden. Det innebär lägre risk för hälsoproblem som kan uppstå på grund av dålig luftkvalitet. Det handlar om allt från allergier och astma till trötthet och huvudvärk som ofta associeras med dåligt ventilerade utrymmen. En annan viktig aspekt är ekonomin. Ett välfungerande ventilationssystem är mer energieffektivt, vilket leder till lägre uppvärmnings- och kylkostnader. Då ventilationssystem ofta står för en stor del av en fastighets energianvändning, kan fördelarna med att optimera systemet bli betydande.

Att välja rätt partner för OVK-besiktning i Landskrona

Att hitta en kvalificerad och pålitlig aktör för att utföra OVK-besiktning landskrona är en kritisk uppgift för fastighetsägare. Det är viktigt att välja en erfaren leverantör som kan erbjuda rådgivning och hjälp genom hela processen – från förberedelse och genomförande till uppföljning och åtgärder.

Fler nyheter