Schaktfritt – Den moderna tekniken för underjordisk infrastruktur

23 januari 2024
Lotta Alberius

editorial

Schaktfritt, även känt som No-Dig-teknologi, är en framväxande metod som revolutionerar sättet vi underhåller och installerar underjordiska ledningsnät. Detta är en teknik som erbjuder hållbara och mindre påträngande alternativ till traditionella schaktningsmetoder. Med schaktfria metoder minimeras påverkan på mark, trafik och omgivning, samtidigt som effektiviteten och säkerheten förbättras. I denna artikel utforskar vi vad schaktfritt innebär, dess fördelar, olika tekniker och hur Global Drilling är en föregångare i branschen med sin expertis inom schaktfri teknologi.

Vad är schaktfritt?

Schaktfri teknik omfattar en mängd olika metoder som används för installation, underhåll och reparation av underjordiska rörledningar, kablar och andra infrastrukturelement utan behovet av omfattande grävning. Det är en teknik som innebär mindre störningar i området eftersom den främst använder befintliga schakt eller skapar nya vägar under ytan via styrd borrning eller andra metoder. Schaktfritt är särskilt fördelaktigt i stadsområden där traditionell grävning kan orsaka betydande sociala och ekonomiska störningar.

Dessa metoder delas ofta in i två huvudkategorier:

1. No-Dig-renovering, där befintliga ledningar reconditioneras utan att gräva upp dem, ofta genom infodring eller rörstrumpsläggning.

2. No-Dig-nyinstallation, där nya rör eller kablar installeras under marken genom schaktfri borrning eller schaktning.

Fördelar med schaktfria metoder

Effektivitet och mindre miljöpåverkan

Schaktfritt arbetssätt är betydligt mer effektivt än konventionella schaktningsmetoder. Det sparar tid då det kräver mindre förberedelser, mindre grävning och snabbare utförande. Denna höga effektivitet innebär också mindre negativ miljöpåverkan då mindre jord behöver flyttas och mindre avfall och utsläpp genereras som en del av processen.

Minskad samhällsstörning

En av de största fördelarna med schaktfri teknologi är den minimala störning den medför för allmänheten. Då större vägar och transportleder kan förbli öppna minskar det trafikstörningar och bidrar till en lugnare och säkrare miljö för såväl arbetare som allmänhet.

Kostnadseffektivitet

Att välja schaktfritt kan också innebära betydande kostnadsbesparingar, speciellt när det gäller återställningsarbeten efter ett projekt. Minskade arbetskraftkostnader och mindre materialförbrukning bidrar till den ekonomiska fördelen av att välja No-Dig-teknologi.

Schaktfritt

Schaktfria tekniker

Styrd borrning

Styrd borrning är en av de mest populära schaktfria teknikerna. Det är en precisionsmetod som gör det möjligt att lägga ledningar på djup och med kurvor som inte skulle vara möjliga med traditionell grävning.

Infodring och rörstrumpsläggning

Infodring och rörstrumpsläggning är tekniker för rörrenovering som innebär att man insätter en ny ledning inuti en befintlig utan att gräva upp den gamla. Detta är ett snabbt och kostnadseffektivt sätt att återställa funktionaliteten i skadade eller åldrade ledningar.

Tjänster och lösningar från Global Drilling

Global Drilling är ett företag som har specialiserat sig på schaktfritt och No-Dig-teknologi. Med avancerad utrustning och kvalificerad personal erbjuder de ett brett utbud av tjänster för att understödja alla typer av schaktfria projekt. Global Drilling förstår vikten av att tillhandahålla hållbara och kostnadseffektiva lösningar för såväl små som stora infrastrukturprojekt.

Vare sig det gäller komplext styrd borrning i stadsområden eller renovering av åldriga ledningsnät, är Global Drilling en betrodd partner för att leverera schaktfria lösningar med högsta kvalitet. Med ett starkt fokus på kundnöjdhet och teknisk innovation står de i frontlinjen för att driva den schaktfria tekniken framåt.

Besök Global Drilling (https://globaldrilling.se/) för mer information om deras tjänster och hur de kan hjälpa till att effektivisera ditt nästa infrastrukturprojekt genom schaktfri teknologi.

Fler nyheter